Designmanual

 

MERK! Det kan forekomme uregelmessigheter ved bruk av
Internet Explorer. Vi anbefaler Chrome eller annen nettleser.

 

Designmanualen er et verktøy for alle som skal forvalte Vest-Agder fylkeskommunes visuelle profil, internt og eksternt. Manualen er bygget på fylkeskommunens verdier og visjon og skal bidra til å skape et tydelig og helhetlig uttrykk.

 

Det er viktig at regelverk og maler i designmanualen følges og brukes aktivt.

 

I tillegg til fylkeskommunens egne logoer, inneholder designmanualen også andre ofte brukte logoer.

 

Har du spørsmål til bruk av fylkeskommunens logo eller annet relatert til denne manualen, kontakt kommunikasjonsrådgiverne på e-post:

kommunikasjon@vaf.no

 

Folkestyre, kompetanse og samarbeid - Postadresse: Vest-Agder fylkeskommune, Tordenskjolds gate 65, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand - Hjemmesider: vaf.no

Alt materiell er kopibeskyttet fylkeskommunen - brukes i henhold til gjeldene retningslinjer.